صلاح‌الدین دمیرتاش: آتش‌سوزی در جنگل‌های درسیم هدفمندانه خاموش نمی‌شود

آتش‌سوزی در جنگل‌های درسیم از دوهفته پیش تاکنون ادامه دارد

اربیل (کوردستان ۲۴)- صلاح‌الدین دمیرتاش رییس مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها (هدپ)، می‌گوید: " آتش زدن جنگل‌های درسیم و بمباران سال ۱۹۳۸ این شهر با یک هدف مشترک انجام شده است.

رییس مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها کە مدت ٥ سال است در در ترکیە به سر می‌برد، از طریق وکلایش اعلام کرد کە" ادامه‌ی آتش‌سوزی در جنگل‌های درسیم بە خاطر کمبود امکانات دولت نیست. این جنگل‌ها آگاهانه بە آتش کشیده می‌شوند و برای خاموش کردن آن مشکل ایجاد می‌شود. دمیرتاش گفت: " همه از این حقیقت آگاه هستند، اما از ابراز آن بیم دارند. درسیم در سال ۱۹۳۸ هدفمندانه بمباران شد و امروز هم جنگل‌های آن هدفمندانه و همان هدفت طمعه‌ی آتش شداند."

رییس مشترک "هدپ" همچنین گفت: آتش‌سوزی در جنگل‌های جنوب ترکیە و درسیم وجود تبعیض در این دو مورد را ثابت کرد."

جنگل‌های درسیم از دوهفته پیش تاکنون ادامه دارد، هزاران تنە درخت و انواع جانداران در این آتش سوخته‌اند.

بمباران شهر دِرسیم در سال‌های ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ میلادی انجام گرفت.  در این سال‌ها ده‌ها هزار تن از کوردهای زازا توسط ارتش ترکیه کشته و هزاران نفر تبعید شدند. سید رضا از کوردهای زازا رهبری اعتراضات درسیم را بر عهده داشت. برخی آمارها حاکی از قتل‌عام حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر در حملات نیروی هوایی و زمینی ترکیه به درسیم است اما دولت ترکیه ادعا می‌کند که ۱۲ هزار نفر در این جریان کشته شدند.

 

/ا.م