کتاب ژئوپلیتیک مدرن به زبان کوردی ترجمه شد

"با هدف شناخت بیشتر از ژئوپلیتیک مدرن به ویژه در عصر پیشرفت تکنولوژی"
ترجمه کتاب ژئوپلیتیک مدرن به زبان کوردی
ترجمه کتاب ژئوپلیتیک مدرن به زبان کوردی

اربیل (کوردستان٢٤)- کتاب ژئوپلیتیک مدرن، از زبان روسی به زبان کوردی ترجمه شد.

کتاب ژئوپلیتیک مدرن، که از سوی اوستینا ناتالیا ویچیسالاوانا به زبان روسی نوشته شده است، به زبان کوردی ترجمه و منتشر شد.

دکتر سرباز عزیز ورتی، مترجم کتاب به کوردستان٢٤ گفت:" با هدف آشنا شدن بیشتر دانشجویان کورد با ژئوپلیتیک کشورها و منطقه و میهن خود و شناخت بیشتر از ژئوپلیتیک مدرن به ویژه در عصر پیشرفت تکنولوژی و نقش رسانه در آن، دست به ترجمه کتاب زدە‌ام".

کتاب ژئوپلیتیک مدرن در ٢٢٢ صفحه و چهار بخش اصلی چاپ و منتشر شده است.

ب.ن