جوی هود: حضور نظامی آمریکا در عراق ادامه خواهد داشت

"برای برگزاری انتخابات از دولت عراق و سازمان ملل متحد حمایت مالی می‌کنیم"
جوی هود، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه
جوی هود، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه

اربیل (کوردستان٢٤)- معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، بر ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق تاکید کرد.

جوی هود، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، با اعلام اینکه حضور نظامی و دیپلماسی کشورش در عراق ادامه خواهد یافت، تاکید کرد که عراق برای امنیت ملی آمریکا مهم است.

وی افزود که مدت چهار ماه به زمان خروج نیروهای آمریکا از عراق باقی مانده است، اما از طریق مذاکرات برای ادامه حضور در عراق تا زمان نابودی کامل داعش تلاش خواهند کرد.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، از نظارت آمریکا بر انتخابات آینده عراق خبر داد و گفت که برای برگزاری انتخابات از دولت عراق و سازمان ملل متحد حمایت مالی خواهند کرد.

جوی هود، یادآور شد که آمریکا در زمینه انرژی روابط مطلوبی با عراق دارد و به همین دلیل برای آمریکا کشوری مهم است.

ب.ن