همه‌ی مراکز دریافت واکسن کرونا در اقلیم کوردستان بە آموزگاران، استادان و پرسنل آموزشی اختصاص یافتند

تاکنون ۶۰ هزار استاد و آموزگار برای دریافت واکسن کرونا ثبت‌نام کرده‌اند

اربیل(کوردستان۲۴)- وزارت بهداشت اقلیم کوردستان برای مدت یک هفته همەی مراکز تزریق واکسن کرونا را بە آموزگاران و استادان آموزش‌وپرورش و آموزش عالی اختصاص می‌دهد.

دکتر سامان برزنجی وزیر بهداشت اقلیم کوردستان روز شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰، اعلام کرد این تصمیم در راستای حفظ سلامتی آموزگاران، استادان، دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته‌شده است.

وزیر بهداشت با اعلام این‌که تاکنون ٦٠ هزار آموزگار برای دریافت واکسن ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: " بر اساس سفارش نخست‌وزیر اقلیم کوردستان آموزگاران و کارمندان مدارس، دانش‌سراها و دانشگاه‌ها را در اولویت قراردادیم و همه‌ی مراکز تزریق واکسن کرونا در اقلیم کوردستان را به استادان، آموزگاران و کارمندان مراکز آموزشی اختصاص دادیم.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، تاکنون بیش از ۶۰هزار آموزگار و استاد برای دریافت واکسن کرونا ثبت‌نام کرده‌اند. ۲۲ هزار نفر نیز این واکسن را دریافت کردە‌ و۱۷ هزار نفر از آنان وعده‌ی دوم آن را تزریق نموده‌اند.

/ا.م