ماهی دربند رانیه متقاضیان بسیاری دارد

"به دلیل اینکه در آب جاری پرورش می‌یابد مرغوبتر است"
kurdistan24.net

اربیل (کوردستان٢٤)- ماهی‌ پرورش یافته در دربند رانیه، متقاضیان بسیاری دارد و مردم از نقاط مختلف برای خرید آن به دربند رانیه روی می‌آورند.

پرورش ماهی در قفس، یکی از شیوه‌های پرورش ماهی است که چند سالی‌ست در اقلیم کوردستان نیز رایج شده است.

آراس رسول که پروژه پرورش ماهی در قفس را در دربند رانیه راه‌اندازی کرده است، می‌گوید؛ ماهی پرورش یافته در این پروژه، به دلیل اینکه در آب جاری پرورش می‌یابد مرغوبتر است.

او که پنجه ماهی‌ها را از کشورهای اطراف وارد می‌کند مراقبت از آنها را فرآیندی حساس و دقیق توصیف می‌کند، به شکلی که ماهی‌ها باید به طور روزانه تحت نظارت باشند تا تغذیه درست داشته و از بیماری در امان باشند.

ماهی‌ پرورش یافته در دربند رانیه متقاضیان بسیاری دارد و مردم از نقاط مختلف برای خرید آن به دربند رانیه روی می‌آورند.

ب.ن