اصلاح لوایح قانونی در چهارچوب برنامە اصلاحات کابینه نهم صورت گرفت

"مقابله با فساد را تسهیل می‌کند"
پارلمان کوردستان
پارلمان کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- اصلاح لوایح قانونی در پارلمان کوردستان، در امر مقابله با فساد و ایجاد تسهیلات برای بازرگانان و شهروندان تاثیرگذار دانسته شد.

لوایح قانونی مربوط به کمیته صداقت، اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت و بازرگانی اقلیم کوردستان، در نشست اخیر پارلمان اقلیم و با اکثریت آراء اصلاح شدند.

کارشناسان، اصلاح لوایح قانونی را در امر مقابله با فساد و ایجاد تسهیلات برای بازرگانان و شهروندان تاثیرگذار می‌دانند.

بنا به قوانین اصلاح شده، اختیار دادن مجوز تاسیس به شرکت‌ها از اتحادیه اتاق‌های بازرگانی پس گرفته شده و به وزارت بازرگانی سپرده می‌شود، همچنین مدیریت‌های کل بازرگانی در استان‌ها و واحد‌های مستقل اداری، اختیار دادن مجوز تاسیس شرکت به درخواست کنندگان را خواهند داشت.

بختیار شکری، عضو کمیسیون انرژی و صنعت در پارلمان کوردستان، به کوردستان٢٤ گفت:" پیش از این دریافت مجوز برای تاسیس شرکت، مدت ٢٠ روز طول می‌کشید، اما پس از اصلاح لوایح قانونی، این مدت زمان به دو تا سه روز کاهش یافته است".

اصلاح لوایح قانونی مذکور، در چهارچوب برنامە اصلاحات کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان صورت گرفته است.

ب.ن