هیئت پارلمان کوردستان با اعضای پارلمان فرانسه دیدار کرد

با رئیس کمیته دوستی عراق و فرانسه نیز نشست داشتند
بژار کوچر، رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان کوردستان و رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان فرانسه
بژار کوچر، رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان کوردستان و رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان فرانسه

اربیل (کوردستان٢٤)- یک هیئت پارلمان کوردستان با رئیس کمیسیون حقوقی و دیگر نمایندگان پارلمان فرانسه دیدار کرد.

بژار کوچر، رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان کوردستان از سفر یک هیئت حقوقی پارلمان کوردستان به فرانسه و دیدار با کمیسیون حقوقی پارلمان آن کشور خبر داد.

هیئت حقوقی پارلمان کوردستان، روز دوشنبه ٢٢ شهریور ١٤٠٠ با رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان فرانسه و رئیس کمیته دوستی عراق و فرانسه دیدار کرده است.

پس از گسترش بیماری همه‌گیر کرونا، این اولین دیدار هیئت پارلمانی کوردستان با اعضای پارلمان فرانسه است.

قرار است امروز نیز هیئت پارلمان کوردستان با نمایندگان و مشاوران پارلمان فرانسه نشست‌هایی برگزار کند.

سداسف
سفگد
فدزفدخزهفدزه
سافگدسگاسهگ

ب.ن