دو پیشمرگه‌ی کوردستان در اثر انفجار بمب کار گذاشته شده از سوی پ‌ک‌ک شهید شدند

شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک از ماه‌ها پیش بمب‌گذاری در مسیر نیروهای پیشمرگه را آغاز کرده‌اند

اربیل (کوردستان ۲۴)- روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ دو پیشمرگه‌ی کوردستان در اثر انفجار سه بمب کارگذاشته شده از سوی عناصر پ‌ک‌ک در دره‌ی "نَقبا" ی منطقه‌ی "اهله" از توابع شهرستان"آمیدی" شهید شدند.

یک منبع آگاه در منطقه ضمن تأیید این خبر بە کوردستان۲۴ گفت کە تعدادی از پیشمرگان کوردستان هم در اثر این انفجار زخمی شده‌اند.

در ماه‌های گذشته جمعی پشمرگه‌ی کوردستان در اثر انفجار بمب‌ها و مین‌های کار گذاشته از سوی پ‌ک‌ک شهید و زخمی شده‌اند.

بیشتر این بمب‌ها در مسیر پیشمرگان کوردستان بە دست عناصر پ‌ک‌ک ساخته می‌شوند.

پیش‌تر واحد مهندسی وزارت پیشمرگه‌ی کوردستان در ۲۱ آگوست سال جاری میلادی  یک بمب کارگذاشته شده از سوی پ‌ک‌ک را در منطقه‌ی "زینی ورته" در ارتفاعات مشرف بە چومان و رواندز کشف و خنثی کرده بود.

بە گزارش وزارت پێشمرگه، ۲۵ لیتر ماده‌ی منفجرەی تی‌ان‌تی، دو چاشنی الکتریکی و ٢٩ متر فتیلە برای ساخت این بمب مورداستفاده قرار گرفته بود.

همچنین مرکز رسانه‌ی وزارت پیشمرگه روز ۱۸آگوست گذشته اعلام کرده بود کە در منطقه‌ی آمیدی انفجار یک بمب کار گذاشته شده از سوی پ‌ک‌ک در مسیر آمدورفت مردم، یکی از پیشمرگان کوردستان را مجروح کرده است.

پنجم آگوست هم پیشمرگان یک تله‌ی انفجاری حاوی ۶۵ کیلوگرم ماده‌ی منفجره‌ی پ‌ک‌ک را در مسیر آمیدی- دیرەلوک خنثی کردند.

/ا.م