قاتل یک عضو پ‌ک‌ک در سلیمانیه شناسایی و دستگیر شد

فرد دستگیرشده در دو روز متوالی دو حمله‌ی تروریستی جداگانه انجام داده است

اربیل (کوردستان٢٤)- پلیس امنیتی (آسایش) اقلیم کوردستان، روز شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ از در بیانیه‌ای از شناسایی و دستگیری متهم اصلی قتل یکی از اعضای پ‌ک‌ک در شهر سلیمانیە خبر داد.

به گزارش مدیریت پلیس سلیمانیە فرد دستگیرشده در روزهای ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت در این شهر دست بە دو حمله‌ی جداگانه زده و ۲۴ ساعت بعد از انجام دادن جرم دوم توسط نیروهای امنیتی کوردستان دستگیر و بە مقامات قضایی تحویل داده‌شده است.

بر اساس این بیانیه، برای شناسایی و دستگیری این مجرم، اتاق عملیاتی با شرکت نهادهای امنیتی "پاراستن"، "زانیاری" و مدیریت پلیس آسایش سلیمانە و مدیریت کل ضد ترور تشکیل‌شده است.

بر اساس اطلاعیه‌ی پلیس، این فرد روز ۲۵ شهریور یک نفر را مجروح کردە بود و یک روز بعد نیز" یاسین به ولوت" مشهور بە "شکری سرحد" عضو کمیته‌ی خانواده‌ی شهیدان پ‌ک‌ک در جنوب کوردستان را به ضرب گلوله کشته است.

/ا.م