رییس اقلیم کوردستان در لندن با ولیعهد ابوظبی دیدار کرد

نچیروان بارزان و شیخ محمد بن زیاد وضعیت منطقه و تلاش و همکاری مشترک در جهت برقراری ثبات و آرامش در منطقه را مورد تبادل‌نظر قرار دادند

اربیل (کوردستان۲۴)- نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کوردستان روز شنبه ۲۷ شهریور۱۴۰۰، در آخرین روز سفر خود بە لندن، با شیخ محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده‌ی کل نیروهای مسلح امارات متحده‌ی عربی دیدار کرد.

در این دیدار روابط اقلیم کوردستان و عراق با امارت و وضعیت سیاسی و انتخابات سرتاسری و پیش‌بینی آینده‌ی سیاسی عراق موردگفتگو و تبادل‌نظر قرار گرفت. 

رییس اقلیم کوردستان و ولیعهد ابوظبی در این دیدار بر تحکیم دوستی و روابط در ابعاد مختلف و اهمیت تلاش و همکاری مشترک در راستای حفظ ثبات و حل تنش‌های موجود در منطقه اتفاق‌نظر داشته و این موارد را مورد مشورت قرار دادند.

/ا.م