فاضل میرانی: امیدواریم انتخاب روسای جمهور و مجلس نمایندگان و نخست‌وزیر عراق زیاد طول نکشد

نامزدهای پارت دمکرات کوردستان علاوه بر اقلیم کوردستان در کربلا، فلوجه و الانبار هم برای حضور در مجلس نمایندگان ثبت‌نام کرده‌اند
فاضل میرانی، دبیر دفترسیاسی پارت دمکرات کوردستان
فاضل میرانی، دبیر دفترسیاسی پارت دمکرات کوردستان

اربیل (کوردستان ۲۴) - فاضل میرانی، دبیر دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان روز دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، در حضور خبرنگاران گفت، پارت دمکرات بە ادعاهای جریان‌های دیگر پاسخ نخواهد داد و مردم خود تفاوت‌ها را می‌بینند.

دبیر دفتر سیاسی پارت دمکرات با اشاره بە وجود امنیت و آرامش در ایام تبلیغات انتخاباتی عراق فدرال در مورد نحوه‌ی تبلیغات جریان‌های سیاسی گفت، بهتر است هر جریان سیاسی بە برنامه‌های انتخاباتی خود بپردازد.

میرانی در مورد پست‌های حکومتی در بغداد گفت، مقام ریاست‌جمهوری عراق حق کوردها است و خود پس از برگزاری انتخابات در  مورد آن توافق خواهند کرد. امیدواریم پس از پایان انتخابات شیعه‌ها و سنی‌ها هم بین خودشان در مورد احراز پست‌های نخست‌وزیری ریاست مجلس نمایندگان بە زودی بە توافق برسند دولت موقت فعلی هرچه زودتر جای خود را به دولت منتخب جدید بدهد.

دبیر دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان در مورد نامزدهای پارت دمکرات در خارج از اقلیم کوردستان گفت:" پارت دمکرات در کربلا، فلوجه و الانبار، نامزد معرفی کرده و انتظار داریم در این مناطق چهار الی پنج کرسی به دست بیاوریم.

پارت دمکرات کوردستان در انتخاب گذشته‌ی عراق در مقایسه با دیگر جریان‌های سیاسی عراق بە تنهایی بیشتر کرسی‌های مجلس نمایندگان را بە خود اختصاص داده بود.

/ا.م