سخنگوی پارت دمکرات کوردستان: با اجرای ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی بە تصمیم کرکوکی‌ها احترام می‌گذاریم

محمود محمد: احساس میهن‌ پرستی در میان کوردهای مناطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم کوردستان ریشه دوانده است

اربیل(کوردستان ۲۴)- شورای رهبری پارت دمکرات کوردستان روز سه‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ بە ریاست پرزیدنت مسعود بارزانی در اربیل تشکیل جلسه داد.

محمود محمد سخنگوی پارت دمکرات کوردستان، در پایان این نشست در پاسخ بە یکی از سؤال‌های خبرنگار کوردستان۲۴ گفت: اتحاد و همبستگی، فعالیت مشترک و تلاش برای اجرای برنامه‌ی تبلیغاتی آرام و متمدنانه از سوی نامزد‌های انتخاباتی بخشی از پیام پرزیدنت بارزانی برای این نشست شورای راهبری پارت دمکرات کوردستان بود."

سخنگوی پارت دمکرات در مورد تجاوز به حقوق نامزدهای پارت دمکرات کوردستان در کرکوک و شنگال گفت: " بعضی‌ها در این شرایط احساس مسئولیت نمی‌کنند و درنتیجه در مواردی پوستر نامزدها را پاره کرده‌اند کە باید این موضوع هم حل بشود.

محمود محمد با اشاره بە بازگشت پارت دمکرات کوردستان و نیروی پیشمرگه بە کرکوک، گفت: " بعضی از مخالفان درست می‌دانند کە بازگشت پارت دمکرات بە این منطقه کە احساس میهن‌پرستی کوردها در آنجا ریشه دوانده است، این احساس بار دیگر زنده خواهد شد. آنان از این موضوع  می‌ترسند، بە همین خاطر بین خودشان علیە پارت دمکرات متحد می‌شوند. آنها از موضوع بزرگ دیگری هم واهمه دارند و می‌دانند کە جایگاهشان در دولت متزلزل می‌شود. آن‌هم چیزی غیرعادی نیست. در هر صورت کرکوک شهری کوردستانی است و ما با اجرای ماده‌ی۱۴۰ قانون اساسی بە تصمیم مردم کرکوک احترام می‌گذاریم. 

/ا.م