رئیس تیم ناظران اتحادیه اروپا بر انتخابات ٢٠٢١ عراق از موسسه رسانه‌ای کوردستان٢٤ بازدید کرد

طرح و برنامه‌های کوردستان٢٤ برای پوشش فرایند انتخابات مورد توجه قرار گرفت
بازدید رئیس تیم ناظران اتحادیه اروپا از کوردستان٢٤
بازدید رئیس تیم ناظران اتحادیه اروپا از کوردستان٢٤

اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس تیم ناظران اتحادیه اروپا بر انتخابات ٢٠٢١ عراق، طی بازدید از موسسه رسانه‌ای کوردستان٢٤ بر اهمیت نقش رسانه در فرایند انتخابات تاکید کرد.

امروز چهارشنبه ٣١ شهریور ١٤٠٠، ویولا فون کرامون توبادیل، رئیس تیم ناظران اتحادیه اروپا بر انتخابات ٢٠٢١ عراق، طی یک دیدار رسمی از موسسه رسانه‌ای کوردستان٢٤ بازدید کرد .

ویولا فون کرامون، از سوی مدیر کوردستان٢٤ مورد استقبال قرار گرفت و طی یک نشستی رسمی، نقش رسانه و شبکه‌های اجتماعی در فرایند انتخابات را بررسی کردند.

محمد حاجی کریم، مدیر موسسه رسانه‌ای کوردستان٢٤، طرح و برنامه‌های کوردستان٢٤ را برای پوشش فرایند انتخابات ارایه داد.

رئیس تیم ناظران اتحادیه اروپا نیز با اشاره به اهمیت نقش ناظران خارجی در فرایند انتخابات، اظهار داشت که با دیده اهمیت به نقش رسانه و پوشش روزانه اخبار انتخابات به ویژه در روز رای‌گیری می‌نگرند و خود تیم‌های نظارتی را در عراق و اقلیم کوردستان مدیریت می‌کند.

قرار است کمتر از ٢٠ روز دیگر دور پنجم انتخابات مجلس نمایندگان عراق در سراسر این کشور برگزار شود.

ب.ن