(اونت+٢٢ پایانی) با حمایت رسانه‌ای کوردستان٢٤ برگزار شد

"با هدف پیشگیری از خشنوت از طریق گفتگو و تقویت توانایی‌های جوانان"
برگزاری (اونت+٢٢ پایانی) با حمایت رسانه‌ای کوردستان٢٤
برگزاری (اونت+٢٢ پایانی) با حمایت رسانه‌ای کوردستان٢٤

اربیل (کوردستان٢٤)- مراسم (اونت+٢٢ پایانی) ویژه توسعه توانایی‌های جوانان، با حمایت رسانه‌ای کوردستان٢٤ برگزار شد.

با حمایت رسانه‌ای کوردستان٢٤، امروز چهارشنبه ٧ مهر ١٤٠٠، مراسم (اونت+٢٢ پایانی) که پایانبخش کارزار (تو+٢٢) است در اربیل برگزار ‌شد.

کارزار (تو+٢٢) در شهرهای اربیل، سلیمانیه و حلبچه، در چهارچوب برنامه‌های شبکه تغییر سازمان اسپارک هلند و با مشارکت ٢٢ جوان برگزار شد، که وزارت امور خارجه هلند از آن حمایت مالی کرد.

این کارزار با هدف پیشگیری از خشنوت از طریق گفتگو و تقویت توانایی‌های جوانان انجام شده و سازمان اسپارک اعلام کرد که تاثیر چشمگیری بر مشارکت مثبت جوانان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه داشته است.

نمایندگان وزارتخانه‌های دولت اقلیم کوردستان، دیپلمات‌ها، اساتید دانشگاه، فعالان مدنی داخلی و خارجی در این مراسم حضور یافتند.

ب.ن