پرورش اسب در پیرسوس شمال کوردستان سنتی دیرین است

٤٠ درصد اقتصاد منطقه پیرسوس را تشکیل می‌دهد
kurdistan24.net

اربیل (کوردستان٢٤)- سنت دیرین پرورش اسب در منطقه پیرسوس شمال کوردستان تاثیر چشمگیری بر اقتصاد آن منطقه داشته است.

پرورش اسب در منطقه پیرسوس از توابع شهر اورفا در شمال کوردستان، سنتی دیرین است و در سالهای اخیر ٤٠ درصد از اقتصاد این منطقه را تشکیل داده است.

در پیرسوس مسابقات اسب سواری نیز برگزار شده و اسب‌های بسیاری به همین منظور پرورش داده می‌شوند.

در این منطقه که به عنوان یکی از مراکز پرورش اسب شناخته شده است، اسب عربی و اسب بریتانیایی پرورش داده می‌شوند.

پرورش دهندگان اسب می‌گویند که پرورش اسب هزینه و زحمات بسیاری دارد و هر اسب در ماه ١٥٠٠ تا ٢٠٠٠ لیره ترکی هزینه دارد.

اسب‌های پرورش یافته در منطقه پیرسوس مشتریان و علاقمندان خاص خود را دارند.

ب.ن