عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان: در شنگال امکان برگزاری انتخابات آزاد وجود ندارد

پ‌ک‌ک پیش‌تر از ورود نامزدهای پارت دمکرات کوردستان به شنگال ممانعت کرده بود

اربیل (کوردستان ۲۴)- عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان روز پنج‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰، گفت، پ‌ک‌ک در شنگال اجازه‌ی برگزاری انتخابات آزاد را نمی‌دهد.

جعفر امینکی که در ادامه‌ی کارزار تبلیغات انتخاباتی پارت دمکرات در شهر زمار از توابع استان نینوا سخن می‌گفت، تصریح کرد که شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک از ورود نامزدهای پارت دمکرات کوردستان بە شنگال ممانعت کرده و اجازه‌ی فعالیت تبلیغاتی را از آنان صلب کردەاند.

به گفته‌ی این عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان، در منطقه‌ی شنگال امکان برگزاری انتخابات آزاد وجود ندارد و همزمان با تحریکات پ‌ک‌ک هیچ‌کدام از طرف‌های ذی‌ربط در برابر این قانون‌شکنی واکنش نشان نمی‌دهند.

شایان‌ذکر است پس از آزادی شنگال از چنگ داعش، شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک علی‌رغم مخالفت مجامع کوردستانی، عراقی و بین‌المللی تاکنون با حضور در این منطقه تحت عناوین مختلف، از اجرای توافق‌نامه‌ی اربیل و بغداد برای عادی‌سازی اوضاع شنگال ممانعت کرده‌اند.

/ا.م