ترکیه کار ساخت ۲۰ کیلومتر دیگر از دیوار مرزی بین این کشور و ایران را به پایان رساند

ترکیه حدود ۵۶۰ کیلومتر با ایران مرز مشترک دارد
احادث دیوار مرزی ترکیە در مرز با ایران
احادث دیوار مرزی ترکیە در مرز با ایران

اربیل (کوردستان۲۴)- دیوار ۶۴ کیلومتری مرزی ترکیه با ایران در استان وان، برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی در دست احداث است. ترکیه پیش‌تر گفته بود که برای ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی افغان، ساخت این دیوار را سرعت بخشیده است.

بسیاری از مهاجران غیرقانونی که از طریق مرزهای زمینی ایران و ترکیە استان وان وارد ترکیه می‌شوند، اتباع افغانستان هستند که قصد دارند از طریق ترکیە خود را به اروپا برسانند.

در ماه‌های اخیر هم‌زمان با قدرت گرفتن گروه طالبان در افغانستان، موج جدید مهاجرت‌های غیرقانونی به ترکیه تشدید یافته است و در این مدت، این کشور بسیاری از این مهاجران را در مرزهای خود دستگیر کرده است.

به گزارش روزنامه‌ی دیلی‌صباح، ترکیه این افراد را با کمک برج‌های مراقبت و هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی و دستگیر می‌کند.

ترکیه قصد دارد، علاوه بر دیوار مرزی استان وان در دیگر مرزهای مشترک خود با ایران نیز دیوارهایی احداث کند. گفته‌شده که طول این دیوار درنهایت بیش از ۲۰۰ کیلومتر خواهد بود. ایران و ترکیه حدود ۵۶۰ کیلومتر مرز مشترک دارند.

/ا.م