کاخ سفید: امیدواریم دولتی پاسخگو انتخاب کنید

"دولت عراق تعهد خود را نسبت به برگزاری انتخابات عملی کرد"
جین ساکی، سخنگوی کاخ سفید
جین ساکی، سخنگوی کاخ سفید

اربیل (کوردستان٢٤)- کاخ سفید برگزاری انتخابات ٢٠٢١ عراق را به عراقی‌ها تبریک گفت و امیدوار شد که نمایندگان، دولتی پاسخگو انتخاب کنند.

جین ساکی، سخنگوی کاخ سفید، ضمن اینکه برگزاری انتخابات دور پنجم مجلس نمایندگان عراق را تبریک گفت، اظهار امیدواری کرد که این انتخابات به مطالبات مردم عراق پاسخگو باشد.

وی همچنین تاکید کرد که انتخابات در فضایی مسالمت آمیز برگزار شده و دولت عراق تعهد خود را نسبت به برگزاری آن عملی کرده است.

سخنگوی کاخ سفید، امیدوار شد نمایندگان جدید مجلس، دولتی را انتخاب کنند که مطالبات مردم را برآورده کند.

ب.ن