علی‌رغم مزاحمت‌های پ‌ک‌ک نامزد‌های پارت دمکرات کوردستان در شنگال پیروز انتخابات شدند

پ‌ک‌ک بە صورت غیر‌قانونی شنگال و برخی مناطق مرزی اقلیم کوردستان را اشغال کرده‌ است

اربیل (کوردستان ۲۴)- نتایج نهایی انتخابات عراق نشان می‌دهد که هیچکدام از نامزدهای وابسته به پ‌ک‌ک به مجلس نمایندگان عراق فدرال راه نیافتند.

په‌ک‌ک به صورت غیر قانونی در مناطق مرزی اقلیم کوردستان با ترکیە و ایران، به خصوص در مناطق اطراف شهر شنگال که مرکز ایزدی‌های کوردستان است، فعالیت می‌کنند.

پ‌ک‌ک نامزدهایی را در قالب چند تشکل جعلی ایزدی وارد گردونه‌ی رقابت در انتخابات عراق کرده‌بود تا از این طریق بر نفوذ سیاسی خود در این شهر بیفزاید.

درحالی‌که شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک حتی برای تبلیغات انتخاباتی اجازه‌ی ورود نامزدهای پارت دمکرات کوردستان به شنگال را نداده بودند، اما پارت دمکرات کوردستان هر سه کرسی حوزه‌ی انتخاباتی این منطقه و شهر شنگال را  به دست آورد و "محما خلیل"، "ویان دخیل" و "ماجد خلف" با فاصله‌ی زیاد‌ی از نامزدهای پ‌ک‌ک، به نمایندگی مردم شنگال وارد مجلس شدند.

شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک با حضور در شنگال و دیگر مناطق مرزی، علاوه بر اذیت و آزار مردم و اخذ باج و سرانه از ساکنان منطقه، جنگ با ترکیە را نیز بە خاک اقلیم کوردستان کشیدە و باعث  جنگ‌زدگی منطقه و آوره شده ساکنان روستاهای کوردستان شده‌اند.

/ا.م