مسرور بارزانی با اختصاص مبلغ ٤٠٠ میلیون دینار به منطقه راپرین موافقت کرد

بیشترین آمار ابتلا به ویروس کرونا در منطقه راپرین به ثبت رسیده است
واحد اداری مستقل راپرین
واحد اداری مستقل راپرین

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان، با اختصاص مبلغ ٤٠٠ میلیون دینار به مرکز بهداشت و درمان منطقه راپرین موافقت کرد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ٢٩ مهر ١٤٠٠، به دلیل افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در منطقه راپرین، با اختصاص مبلغ ٤٠٠ میلیون دینار به عنوان کمک اضطراری به مرکز بهداشت و درمان آن منطقه موافقت کرد.

از این مبلغ ٢٥٠ میلیون دینار به منظور تامین اکسیژن، برای بیمارستان ١٠٠ تختخوابی ژیان و ١٥٠ میلیون دینار نیز به منظور تامین دیگر نیازمندی‌های پزشکی برای منطقه، هزینه خواهد شد.

در چند روز گذشته، بیشترین آمار ابتلا به ویروس کرونا در واحد اداری مستقل راپرین به ثبت رسیده است.

ب.ن