پارت دمکرات کوردستان بزرگترین حزب سیاسی در سطح عراق است

به عنوان حزب بیشترین آراء را به دست آورده است
پارت دمکرات کوردستان برنده اول انتخابات
پارت دمکرات کوردستان برنده اول انتخابات

اربیل (کوردستان٢٤)- پارت دمکرات کوردستان به عنوان حزب، بیشترین آراء را در انتخابات ٢٠٢١ عراق به دست آورده است.

بر پایه نتایج انتخابات دور پنجم مجلس نمایندگان عراق که کمیساریای عالی انتخابات عراق، اخیرا اعلام کرده است، پارت دمکرات کوردستان بزرگترین حزب سیاسی در سطح عراق است که بیشترین آراء را به دست آورده است.

بر پایه نتایج اعلام شده، جریان صدر در سطح عراق بیشترین آراء انتخابات را از آن خود کرده و پس از آن پارت دمکرات کوردستان به عنوان حزب، بیشترین آراء را به دست آورده است.

آراء اعلام شده:

مستقل‌ها: ۱،۷۱۶،۸۶۰

جریان صدر: ۸۸۵،۳۱۷

پارت دمکرات کوردستان: ۷۶۴،۴۱۶

ائتلاف تقدم: ۶۳۸،۰۶۶

ائتلاف دولت قانون: ۵۰۲،۱۹۶

ائتلاف فتح: ۴۴۴،۷۶۲

ائتلاف عزم: ۴۱۷،۴۱۵

ائتلاف کوردستان: ۳۶۴،۸۲۹

جنبش امتداد: ۲۹۹،۲۹۹

پیمان ملی: ۲۳۵،۷۳۳

ائتلاف نیروهای دولت: ۲۳۴،۹۶۵

جنبش نسل جدید: ۲۳۴،۳۱۴

ائتلاف تصمیم: ۱۳۰،۰۷۱

قادمون: ۱۲۶،۴۱۱

ائتلاف نصر: ۱۲۵،۰۶۸

ائتلاف برنامج الوطنی: ۱۰۷،۶۵۴

جنبش اشراقه کانون: ۱۰۰،۳۷۱

جنبش حقوق: ۹۵،۳۷۲

ائتلاف اقتدار وطن: ۷۳،۲۲۰

جماعت عدل: ۶۴،۱۵۶.

 

ب.ن