پرزیدنت بارزانی و سفیر کانادا در عراق فدرال در مورد فرایند سیاسی عراق تبادل‌نظر کردند

در این دیدار بر تقویت روابط ملت‌های کوردستان و کانادا تأکید گردیدد

اربیل (کوردستان ۲۴) - پرزیدنت مسعود بارزانی روز یکشنبه ٢ آبان ١٤٠٠، در صلاح‌الدین اربیل با "اوریک انون" سفیر کانادا در عراق فدرال دیدار کرد.

در این دیدار کە با حضور "آیت دووال" مسئول دفتر امور کنسولی کانادا در اربیل انجام گرفت، در مورد فرایند سیاسی عراق و برگزاری انتخابات و مرحله‌ی بعد از برگزاری انتخابت گفتگو و تبادل‌نظر گردید.

پرزیدنت بارزانی در ادامه‌ی این دیدار تأکید کرد موفقیت فرایند سیاسی عراق بە تقویت دمکراسی و اجرای شراکت و احترام به حقوق اقلیت‌ها وابسته است.

در ادامه‌ی این دیدار دو طرف بر تقویت روابط و دوستی میان ملت‌های کوردستان و کانادا تأکید کردند.

/ا.م