مسرور بارزانی و عبدالرحمن صدیق موضوع حفاظت از محیط‌زیست را مورد تبادل‌نظر قرار دادند

نخست‌وزیر از کنترل گازهای متصاعد از میادین نفتی خبر داد

اربیل (کوردستان ۲۴) - مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز یک‌شنبه ۱۶ آبان در اربیل با عبدالرحمان صدیق رییس هیئت حفاظت از محیط‌زیست کوردستان دیدار کرد.

رییس هیئت محیط‌زیست در این دیدار خلاصه‌ای از فعالیت‌های این هیئت را برای نخست‌وزیر تشریح کرد و به هماهنگی با نهادهای مربوطه پرداخت.

نخست وزیر نیز در این دیدار بر اهمیت پرداختن به موضوع محیط‌زیست تأکید کرد و گفت، این موضوع بخشی از طرح‌های پیش روی دولت نهم اقلیم کوردستان را به خود اختصاص داده است.

نخست‌وزیر همچنین گفت، دولت در جهت مشارکت در تلاش‌های جهانی برای کاهش گازکربنیک مخصوصاً در کنترل گازهای متصاعد از میادین نفتی برای تولید برق و محدود کردن آشغال و پس‌مانده‌ها در محیط‌زیست تلاش کرده است.

محافظت از جنگل‌های کوردستان بخش دیگر گفتگوهای این دیدار را تشکیل داده بود.

 

/ا.م