٤٧٥ نفر دیگر در اقلیم کوردستان به کرونا مبتلا شدند

شمار بهبود یافتگان ٣٥٥،٤٤٩ نفر اعلام شد
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٤٧٥ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ٣٦٩،٧٤٠ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ٣٥٥،٤٤٩ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٦٢٨ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٤٧٥ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٥٦٦ نفر

شمار جانباختگان: ١٨ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ٣٦٩،٧٤٠ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٣٥٥،٤٤٩ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ٧،٦٠٦ نفر

شمار جانباختگان: ٦،٦٨٥ نفر

ب.ن