با احتساب ٤٦٤ مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان به ٣٧١،١١٥ نفر رسید

شمار بهبود یافتگان ٣٥٧،١٠٣ نفر اعلام شد
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٤٦٤ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ٣٧١،١١٥ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ٣٥٧،١٠٣ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٦٣١ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٤٦٤ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٦٨٥ نفر

شمار جانباختگان: ١٦ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ٣٧١،١١٥ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٣٥٧،١٠٣ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ٧،٢٨٣ نفر

شمار جانباختگان: ٦،٧٢٩ نفر

ب.ن