سرلشکر جبار یاور: پیش‌نویس لایحه بودجه سال ٢٠٢٢ وزارت پیشمرگ تدوین شد

"به منظور تصویب به هیئت وزرای دولت اقلیم کوردستان ارایه می‌شود"
تدوین پیش‌نویس لایحه بودجه سال ٢٠٢٢ وزارت پیشمرگ
تدوین پیش‌نویس لایحه بودجه سال ٢٠٢٢ وزارت پیشمرگ

اربیل (کوردستان٢٤)- پیش‌نویس لایحه بودجه سال ٢٠٢٢ وزارت پیشمرگ تدوین شد و به هیئت وزرای دولت اقلیم کوردستان ارایه می‌شود.

امروز یکشنبه ٣٠ آبان ١٤٠٠، در وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان، تیم‌های وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کوردستان، مدیریت کل حسابداری وزارت پیشمرگ و فرماندهی واحدهای ٧٠ و هشتاد ٨٠ نیروی پیشمرگ نشستی برگزار کردند.

در این نشست، سرلشکر جبار یاور، اعلام کرد که پیش‌نویس لایحه بودجه سال ٢٠٢٢ وزارت پیشمرگ تدوین شده و پس از بررسی آن به منظور تصویب به هیئت وزرای دولت اقلیم کوردستان ارایه خواهد شد.

در قانون اساسی عراق، نیروی پیشمرگ اقلیم کوردستان به عنوان بخشی از سیستم دفاع این کشور تعریف شده است، اما تا کنون بودجه و استحقاقات مالی آن از سوی دولت اقلیم کوردستان تامین شده و دولت عراق از پراخت سهم نیروی پیشمرگ از بودجه دولتی عراق خودداری می‌کند.

ب.ن