با احتساب ٣٥٨ مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان به ٣٧٢،٩٦٣ نفر رسید

شمار بهبود یافتگان ٣٥٩،٧٣٩ نفر اعلام شد
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٣٥٨ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ٣٧٢،٩٦٣ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ٣٥٩،٧٣٩ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٦٣٦ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٣٥٨ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٥٣٩ نفر

شمار جانباختگان: ١٥ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ٣٧٢،٩٦٣ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٣٥٩،٧٣٩ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ٦،٤٢٠ نفر

شمار جانباختگان: ٦،٨٠٤ نفر

ب.ن