در نشست با کنسولگری آمریکا اوضاع کرکوک بررسی شد

"بر اهمیت بازگشت نیروی پیشمرگ کوردستان به کرکوک تاکید شد"
بررسی اوضاع کرکوک در نشست با کنسولگری آمریکا
بررسی اوضاع کرکوک در نشست با کنسولگری آمریکا

اربیل (کوردستان٢٤)- به درخواست کنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان، اوضاع کنونی کرکوک بررسی شد.

شاخوان عبدالله، نامزد برنده مجلس نمایندگان عراق در استان کرکوک، اعلام کرد که به درخواست کنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان، درباره اوضاع کنونی کرکوک نشستی برگزار کرده‌اند.

وی افزود که اوضاع امنیتی کرکوک، اهمیت بازگشت نیروی پیشمرگ کوردستان به کرکوک، تشکیل نیروهای مشترک، اشغال زمین‌های کشاورزان کورد، تدوام سیاست تعریب، گسترش فساد و نبود خدمات و همزیستی میان اقلیت‌ها از موضوع‌های مورد گفتگو در این نشست بوده‌اند.

همچنین تاکید کرد که کنسولگری آمریکا متعهد شده است برای حل مشکلات کرکوک همکار و هماهنگ باشد.

پس از حوادث ١٦ اکتبر ٢٠١٧ و لشکرکشی حشد شعبی و ارتش عراق به آن شهر، سیاست تعریب بار دیگر تدوام یافته و حملات داعش نیز افزایش پیدا کرده‌اند، اهالی کرکوک خواستار بازگشت نیروی پیشمرگ به آن استان هستند.

ب.ن