١٠٠ هزار تومان ایرانی برابر است با ٥،٤٠٠ دینار عراقی

١ مثقال طلای ٢٤ عیار برابر است با ٤٢٧،٠٠٠ دینار عراقی
بازار ارز در اقلیم کوردستان
بازار ارز در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- نرخ امروز ارز و طلا در بازارهای اقلیم کوردستان.

نرخ امروز ارز:

١٠٠ دلار آمریکایی: ١٤٨،١٥٠ دینار عراقی

١٠٠ یورو: ١٦٨،٠٠٠ دینار عراقی

١٠٠ پوند بریتانیا: ١٩٤،٠٠٠ دینار عراقی

١٠٠ لیره‌ ترکی: ١٢،٠٠٠ دینار عراقی

١٠٠ هزار تومان ایرانی: ٥،٤٠٠ دینار عراقی

١ دینار اردنی: ٢،٠١١ دینار عراقی

نرخ امروز طلا :

١ مثقال طلای ٢٤ عیار: ٤٢٧،٠٠٠ دینار عراقی

١ مثقال طلای ٢١ عیار: ٣٧٦،٠٠٠ دینار عراقی

١ مثقال طلای ١٨ عیار: ٣٢٠،٠٠٠ دینار عراقی

ب.ن