مسرور بارزانی در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان پیامی منتشر کرد

"دولت اقلیم کوردستان به مبارزه با خشونت و هر گونه تبعیض جنسیتی پایبند است"
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و آغاز کارزار ١٦ روزه به همین مناسبت، پیامی منتشر کرد.

متن پیام نخست وزیر اقلیم کوردستان:

در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و آغاز کارزار ١٦ روزه برای مقابله با خشونت علیه زنان، پایبندی دولت اقلیم کوردستان را به تداوم حمایت از حقوق زنان و مبارزه با هرگونه تبعیض جنسیتی و خشونت و به ویژه خشونت علیه زنان اعلام می‌کنیم.

دولت اقلیم کوردستان، برای ایجاد زمینه‌ای مناسب به منظور حفظ امنیت و رشد زنان تلاش می‌کند، به طوری که بتوانند به عنوان یک عامل اصلی، شایستگی خود را در همه زمینه‌ها در جامعه کوردستان نشان دهند. دولت اقلیم کوردستان به حفاظت و دفاع از حقوق زنان و تقویت جایگاه آنان در دولت و جامعه و ترویج فرهنگ احترام گذاشتن به پایه‌های حقوق بشر و برابری و عدالت اجتماعی و مبارزه با خشونت و هر گونه تبعیض جنسیتی پایبند است.

به همین دلیل از تمام جهات مربوطه و بویژه نهادهای آموزشی دولتی و غیر دولتی، نهادهای جامعه مدنی، موسسات دینی و رسانه‌ها می‌خواهم که در این راستا همکار دولت بوده و نقش پر اهمیت خود را در ترویج فرهنگ گذشت، آگاهی اجتماعی، مبارزه با خشونت و پدیده‌های نامناسب اجتماعی ایفا نمایند، چرا که مبارزه با خشونت یک وظیفه همگانی است و بایستی همه ما برای از بین بردن آن پدیده غیر متمدنانه تلاش کنیم.

امیدوارم اقلیم کوردستان با همکاری تمام جهات، نمونه درخشان حفظ حقوق بشر و از میان برداشتن هر گونه خشونت به ویژه خشونت جنسیتی شود.

مسرور بارزانی

نخست وزیر اقلیم کوردستان

٤ آذر ١٤٠٠

ب.ن