٣٦٩ نفر دیگر در اقلیم کوردستان به کرونا مبتلا شدند

شمار بهبود یافتگان ٣٦٤،٢٧٦ نفر اعلام شد
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٣٦٩ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ٣٧٦،٤٩٦ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ٣٦٤،٢٧٦ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٦٤٦ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٣٦٩ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٤٥٦ نفر

شمار جانباختگان: ٥ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ٣٧٦،٤٩٦ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٣٦٤،٢٧٦ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ٥،٣٠٩ نفر

شمار جانباختگان: ٦،٩١١ نفر

ب.ن