نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان در روستای "لهیبان" مستقر شدند

روستای لهیبان طی روزهای گذشته مورد حملات شبانه‌ی عناصر داعش قرار گرفته بود

اربیل (کوردستان ۲۴)- نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان لحظاتی پیش (قبل از ظهر روز دوشنبه ۱۵ آذرماه) وارد روستای "لهیبان" در منطقه‌ی سرگران استان کرکروک شدند.

کرمانج عبدالله  مسئول شاخەی ۲۳ مخمور پارت دمرکرات کوردستان به کوردستان۲۴ گفت که " نیروهای پیشمرگه برای پاسداری از هم‌میهنان وارد روستای لهیبان شدند.

" عبدالخالق طلعت"، نماینده‌ی دولت اقلیم کوردستان در عملیات مشترک عراق به کوردستان۲۴ گفت که "اکنون تیپ پنجم لشکر ۵ عراق و تیت دوم لشکر ۱۸ نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان وارد روستای لهیبان شدند. این دو تیپ باهم از روستا محافظت می‌کنند.

روستای لهیبان در منطقه‌ی سرگران در استان کرکوک جزو مناطق کوردستانی خارج از ادارەی اقلیم کوردستان است. این مناطق پس از حمله‌ی حشدالشعبی و خیانت بخشی از رهبری اتحادیه‌ی میهنی در ۱۶اکتبر ۲۰۱۷ اشغال گردید.

اخیراً عدم حضور نیروهای پیشمرگه این مناطق را به جولانگاه عناصر داعش تبدیل کرده است.

/ا.م