رئیس اقلیم کوردستان و نخست وزیر عراق بر ارتقاء سطح همکاریها تاکید کردند

مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق و نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان
مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق و نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان ۲۴) -  مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق و نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان، تحولات اخیر عراق و بە خصوص تحرکات داعش را مورد بررسی قرار دادند، طرفین بر ارتقاء سطح همکاریها تاکید نمودند.  

امروز (سە شنبە ١٦ آذر) در تماس تلفنی مابین نخست وزیر عراق و رئیس اقلیم کوردستان، مصطفی کاظمی بر پشتیبانی کامل نیروهای پیشمرگ در جنگ با ترور و هماهنگی مابین سپاه عراق و نیروی پیشمرگ بە خصوص در مناطقی کە خلاء امنیتی وجود دارد، تاکید کرد.

نخست وزیر عراق ارتقاء سطح همکاریهای مابین نیروهای عراقی و پیشمرگ در جنگ با داعش را،  امری ضروری و حائز اهمیت دانست.

همچنین نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان، بر آمادگی کامل و همکاری و هماهنگی اقلیم کوردستان با نیروهای عراقی در راستای حفظ امنیت و ثبات عراق و اقلیم کوردستان، تاکید کرد.