گازپروم حفاری جدیدی را در اقلیم کوردستان اغاز می‌کند

حفاری گازپروم در اقلیم کوردستان
حفاری گازپروم در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- سرگئی پتروف، مدیر بخش خاورمیانه شرکت گازپروم نفت روسیه اعلام کرد کە در اواسط سال آتی میلادی، حفاری پنجم حلقە چاە نفتی را در میدان "سرقلا" واقع در منطقە "گرمیان" اقلیم کوردستان، اغاز می‌کنند.

پتروف در مصاحبەای با "انرژی اینتلیجنت" می‌گوید: نتایج حفاری چاه چهارم، رضایت بخش بود و اکنون برای حفاری پنجم حلقە چاە در اواسط سال آتی میلادی، برنامەریزی می‌کنیم و باید این عملیات تا اغاز سال ٢٠٢٣ تمام شود. بر اساس تخمینات، می‌توانیم روزانە هفت تا هشت هزار بشکە نفت از این چاه استخراج کنیم".

شرکت گازپروم نفت روسیه، جولای امسال در بیانیەای، تاکید کرد کە با تمام شدن کارهای چاه شمار چهار، استخراج از این میدان نفتی بە ٣٠ هزار بشکە در روز رسیدە است. گازپروم اعلام کردە، استخراج کلی از میدان نفتی سرقلا، بە بالای نە ملیون بشکە رسیدە است.

شرکت گازپروم نفت روسیه، مالکیت ٤٠ درصد میدان نفتی گرمیان و ٨٠ درصد حلبجە را در اختیار دارد.