نرخ امروز ١٠٠ دلار آمریکایی در بازارهای اقلیم کوردستان برابر است با ١٤٨،٢٠٠ دینار عراقی

١ مثقال طلای ٢٤ عیار برابر است با ٤٢٥،٠٠٠ دینار عراقی
نرخ ارز و طلا در اقلیم کوردستان
نرخ ارز و طلا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- نرخ امروز ارز و طلا در بازارهای اقلیم کوردستان.

نرخ امروز ارز:

١٠٠ دلار آمریکایی: ١٤٨،٢٠٠ دینار عراقی

١٠٠ یورو: ١٦٨،٠٠٠ دینار عراقی

١٠٠ پوند بریتانیا: ١٩٦،٠٠٠ دینار عراقی

١٠٠ لیره‌ ترکی: ١١،٠٠٠ دینار عراقی

١٠٠ هزار تومان ایرانی: ٥،٠٠٠ دینار عراقی

١ دینار اردنی: ٢،٠١١ دینار عراقی

نرخ امروز طلا :

١ مثقال طلای ٢٤ عیار: ٤٢٥،٠٠٠ دینار عراقی

١ مثقال طلای ٢١ عیار: ٣٧٥،٠٠٠ دینار عراقی

١ مثقال طلای ١٨ عیار: ٣٢٠،٠٠٠ دینار عراقی

ب.ن