بیگرد طالبانی: با تصویب یک لایحه قانونی پنج هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کنیم

"برای دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی در اقلیم کوردستان"
بیگرد طالبانی، وزیر کشاورزی و منابع آبی اقلیم کوردستان در نشست اخیر پارلمان کوردستان
بیگرد طالبانی، وزیر کشاورزی و منابع آبی اقلیم کوردستان در نشست اخیر پارلمان کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر کشاورزی و منابع آبی اقلیم کوردستان، تاکید کرد که با تصویب لایحه قانون اجرای طرح‌های کشاورزی، پنج هزار فرصت شغلی در اقلیم کوردستان ایجاد می‌شود.

بیگرد طالبانی، وزیر کشاورزی و منابع آبی اقلیم کوردستان، در نشست اخیر پارلمان کوردستان که طی آن لایحه قانون اجرای طرح‌های کشاورزی بررسی شد، اعلام کرد که با تصویب این قانون، می‌توانند پنج هزار فرصت شغلی برای دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی در اقلیم کوردستان ایجاد کنند.

از لایحه قانون اجرای طرح‌های کشاورزی، به عنوان یک پیشنهاد مهم و راهبردی از سوی وزارت کشاورزی و منابع آبی اقلیم کوردستان یاد می‌شود که به اعتقاد کارشناسان، عامل مهمی برای پیشبرد بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال و بیمه بازنشستگی خواهد بود.

پیشرفت بخش کشاورزی یکی از اولویت‌های کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان بوده که در چارچوب سیاست متنوع‌سازی منابع درآمد، اهمیت بسیاری به آن داده شده.

ب.ن