٢٦٧ نفر دیگر در اقلیم کوردستان به کرونا مبتلا شدند

شمار بهبود یافتگان ٣٦٦،٦٧٦ نفر اعلام شد
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٢٦٧ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ٣٧٨،١٣٨ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ٣٦٦،٦٧٦ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٦٥٣ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٢٦٧ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٣١٧ نفر

شمار جانباختگان: ١٠ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ٣٧٨،١٣٨ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٣٦٦،٦٧٦ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ٤،٤٨٦ نفر

شمار جانباختگان: ٦،٩٧٦ نفر

ب.ن