عکاس کورد مقام اول جهانی را کسب کرد

پیکر پادشاه کماگ در میان برفهای کوه نمرود واقع در شهرستان "سمسور" کوردستان ترکیە
پیکر پادشاه کماگ در میان برفهای کوه نمرود واقع در شهرستان "سمسور" کوردستان ترکیە

اربیل (کوردستان٢٤)- محمد معسون سور، عکاس کورد ساکن شهر دیاربکر کوردستان ترکیە در مسابقه بین المللی عکاسی تاریخی، مقام اول را کسب کرد.

٤٠ عکاس از کشورهای مختلف در این مسابقە شرکت داشتند و ٢٦ عکس محمد معسون سور بە نمایش گذاشتە شدە بود. عکس مجسمە "پادشاه کماگ" این عکاس، بهترین جایزە مسابقە سال را دریافت کرد.

پیکر پادشاه کماگ در میان برفهای کوه نمرود واقع در شهرستان "سمسور" کوردستان ترکیە، نظر حضار و داوران مسابقه را بە خود جلب کرد. این مسابقه سالانە در کشور بریتانیا برگزار می‌شود.

 محمد معسون سور بە کوردستان ٢٤ می‌گوید: سالانە هزاران عکاس در این مسابقه شرکت می‌کنند و تنها ٤٠ عکاس به مرحلە نهایی می‌رسند. امسال عکس من بە عنوان بهترین عکس سال انتخاب شد و هدف من اینست کە با عکسهایم، جهانیان را با مناطق باستانی و تاریخ کوردستان ترکیە اشنا کنم.

این عکاس کورد سال ٢٠١٧ نیز با دو عکس خود از شهر دیاربکر در این مسابقات شرکت کرد و مقام اول را کسب کرد.  

عکس‌های این مسابقه در سه دسته مختلف با یکدیگر رقابت کردند. دسته اصلی که برنده کلی از میان آن انتخاب می‌شود، مکان‌های تاریخی سراسر جهان را به تصویر می‌کشند. دسته دیگر به مکان‌هایی از سراسر جهان مربوط می‌شود که محل رویدادهای مهمی از تاریخ بشریت بوده‌اند و آخرین دسته نیز به مکان‌هایی مربوط می‌شود که پیشینه انگلستان را نشان می‌دهد.

پیکر پادشاه کماگ در میان برفهای کوه نمرود واقع در شهرستان "سمسور" کوردستان ترکیە
محمد معسون سور