سرمایەگذاری پنج میلیارد دلاری در بخش گردشگری کوردستان

دولت نهم تنها در مدت زمان دو سال گذشتە در راستای پیشرفت صنعت گردشگری در کوردستان، مجوز برای ٢٢ پروژە صادر کردە و تمام پروژها را شرکتهای داخلی اجرا می‌کنند.
امسال حدود چهار میلیون گردشگر با اقلیم کوردستان آمدەاند
امسال حدود چهار میلیون گردشگر با اقلیم کوردستان آمدەاند

اربیل (کوردستان٢٤) - دولت اقلیم کوردستان در مدت زمان دو سال گذشتە برای ٢٢ پروژە گردشگری مجوز صادر کردە کە میزان بودجە آنان بە پنج میلیارد دلار می‌رسد و نزدیک بە ٥٠٠ هکتار زمین نیز بە این پروژەها اختصاص دادە شدە.

اداره رسانه و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان در تارنمای رسمی خود، منتشر کردە کە "تنها در مدت زمان دو سال گذشتە دولت نهم و در راستای پیشرفت صنعت گردشگری در کوردستان، مجوز برای ٢٢ پروژە صادر شدە، تمام پروژها را شرکتهای داخلی اجرا می‌کنند".

١١ پروژە در استان اربیل، نو در استان دهوک و دو پروژە در استان سلیمانیە در دست اجرا هستند.

دولت اقلیم کوردستان در راستای توسعە صنعت گردشگری، سرمایەگذاری و فعالیتهای قابل توجهی انجام دادە است و بر اساس امار سازمان کل گردشگری کوردستان، امسال حدود چهار میلیون گردشگر با اقلیم کوردستان آمدەاند.

این سازمان با مشارکت وزارتخانەهای مرتبط در دولت اقلیم کوردستان، در روز ٢٠ ماه جاری میلادی، کنفرانس سالانە خود را برگزار می‌کند.

امل جلال رئیس سازمان کل گردشگری کوردستان بە کوردستان ٢٤ می‌گوید: توسعە و پیشرفت گردشگری در زمینەهای بازاریابی، قانونی و انواع خدمات گردشگری در این کنفرانس، بررسی می‌شود.

امل جلال همچنین اظهار داشت: نمایندە همە وزارتخانەهای مرتبط با گردشگری در کنفرانس حضور دارند و بعد از بحث و گفتگو، همە نظرات و پیشنهادات برای هیئت رئیسە دولت اقلیم کوردستان ارسال می‌شود.

علیرغم اینکە قریب بە اکثریت امار گردشگری در کوردستان مربوط بە گردشگران عراقی می‌باشد، اما گردشگران کشورهای عربی و اروپای نیز برای بازدید از اثارباستانی و ورزشهای ماجراجویانە، بە اقلیم کوردستان سفر می‌کنند.