ترافیک دیدارها در اربیل و عزم عراقیها بر تشکیل دولت جدید

تشکیل دولت جدید با وجود اختلافات بر سر نتایج انتخابات و بە خصوص نخست وزیر آتی عراق، گفتگو و مدت زمان بیشتری می‌خواهد. این بار نیز اقلیم کوردستان و پارت دموکرات کوردستان، نقش بسزایی در حل اختلافات و سخن نهایی بر سر دولت تازه، ایفا می‌کنند.
دیدار پرزیدنت بارزانی با محمد حلبوسی رئیس ائتلاف تقدم عراق
دیدار پرزیدنت بارزانی با محمد حلبوسی رئیس ائتلاف تقدم عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- دیدار و گفتگوهای طرفهای سیاسی عراق و اقلیم کوردستان برای تشکیل دولت جدید، گرمتر شدە است. دولت تازه در بغداد تشکیل می‌شود، ولی ترافیک دیدارها در اربیل می‌باشد، آنان در تنها منطقه باثبات عراق بە دنبال کلید حل مشکلاتند.

بعد از تاکید سازمان بین الملل، کشورهای اروپای و امریکا بر "سالم بودن"  نتایج انتخابات پارلمانی روز ١٠ اکتبر گذشتە، طرفهای عراقی دیدارهای خود را آغاز کردەاند. در این انتخابات کە رقابت بر سر ٣٢٩ کرسی پارلمان بود، جریان صدر توانست ٧٣ کرسی‌ را برای خود تصاحب کند، همچنین پارت دموکرات کوردستان با ٣٣ کرسی، بار دیگر بە عنوان قدرتمندترین حزب کوردستان و عراق، مهر تایید بە کارنامەاش خورد.

دکتر بشیر حداد معاون رئیس سابق پارلمان عراق، بر این تاکید دارد کە همانند سالهای گذشتە، تصمیم نهایی در مورد دولت اتی عراق، در اربیل گرفتە می‌شود.

معمولا بعد از هر انتخاباتی در عراق، اربیل شاهد ترافیک طرفهای سیاسی این کشور می‌باشد. در این مدت هر یک از محمد حلبوسی رئیس ائتلاف تقدم عراق، خمیس خنجر رئیس ائتلاف عزم، عزت شاەبندر سیاستمدار مستقل، مقتدی صدر رهبر جریان صدر، نمایندە رئیس جمهور روسیە، نمایندە مخصوص دبیر کل سازمان ملل متحد، مدیر مرکز هماهنگی اتحادیە اروپا در عراق و سفیر و کنسول بیشتر کشورهای اروپایی بە اربیل آمدند و با پریزدنت بارزانی دیدار کردند. تحولات عراق و آیندە این کشور، محور اصلی گفتگوها بودە.

دکتر بشیر حداد، بە تارنمای رسمی پارت دموکرات کوردستان می‌گوید: تشکیل دولت تازه با وجود اختلافات بر سر نتایج انتخابات و بە خصوص نخست وزیر آتی عراق، گفتگو و مدت زمان بیشتری می‌خواهد. این بار نیز اقلیم کوردستان و پارت دموکرات کوردستان، نقش بسزایی در حل اختلافات و سخن نهایی بر سر دولت تازه، ایفا می‌کنند.