احتمال آوارگی دوبارە ساکنین شنگال

"(پ.ک.ک) می‌خواهد شنگال را بە پایگاه خود تبدیل کند و در عاقبت تنها غیرنظامیان از حملات ترکیە آسیب می‌بینند. اگر اوضاع بر همین منوال باشد، باردیگر ساکنین شنگال بە مناطق اقلیم کردستان آوارە می‌شوند"
محما خلیل فرماندار شنگال
محما خلیل فرماندار شنگال

اربیل (کوردستان ۲۴)- تاکنون توافق‌نامە مابین بغداد و اربیل در مورد عادسازی اوضاع "شنگال" اجرا نشدە و محما خلیل فرماندار شنگال معتقد است کە این دلیلی برای آوارگی دوبارە ساکنان این شهرستان بە مناطق اقلیم کردستان می‌باشد.

فرماندار شهرستان شنگال تاکید می‌کند، اگر دولت بغداد از موسسات و کارکنانش محافظت نکند، برای این امر از اقلیم کردستان درخواست می‌کنند. وی بە تارنمای رسمی پارت دمکرات کردستان می‌گوید، "در نامەای رسمی خطاب بە استاندار نینوا، بر غیرقانونی بودن کارهای اخیر (پ ک ک) تاکید کردەایم، استاندار باید موضع‌گیری و راه حلی برای این اوضاع داشتە باشد. (پ ک ک) می‌خواهد شنگال را بە پایگاه خود تبدیل کند و در عاقبت تنها غیرنظامیان از حملات ترکیە آسیب می‌بینند. اگر اوضاع بر همین منوال باشد، باردیگر ساکنین شنگال بە مناطق اقلیم کردستان آوارە می‌شوند".

اظهارات محما خلیل بە دلیل تحولات اخیر در شنگال می‌باشد.

روز یکشنبه ٢١ آذرماه ١٤٠٠، افراد وابستە بە حزب کارگران کردستان (پ ک ک) درب کلیه‌ مؤسسات حکومتی وابسته به دولت عراق فدرال را در شهرستان شنگال (سنجار) بسته‌اند.

حزب کارگران کردستان (پ ک ک)، سال ١٩٨٤ در ترکیە تاسیس شد. علیرغم اینکە بایستی حوزە فعالیت (پ ک ک) متوجە ترکیە باشد نە جایی دیگر، اما اکنون مسلحین وابستە بە این حزب، بر مناطقی از شنگال حاکمیت دارند.

بهانە (پ ک ک) و حوادث اخیر

معترضینی که علیه حملات ترکیه دست به اعتراض زده‌اند
معترضینی که علیه حملات ترکیه دست به اعتراض زده‌اند

در چند روز اخیر، جنگنده‌های ترکیه یکی از مقرهای وابسته به (پ ک ک) در اطراف شنگال را بمباران کردند و عناصر این حزب بە نشانه اعتراض به ارتش عراق که هیچ واکنشی نسبت به حمله ترکیه نداشته است، طی اطلاعیه‌ای رسمی خواستار به تعطیلی کشیدن تمام نهادهای دولتی در شنگال شد، اعتراضات نیز در همین راستا بوده‌اند.

بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، هواداران (پ ک ک) به سوی خودروی نظامی ارتش عراق بمب دستی پرتاب کرده و آن را به آتش کشیده‌اند.

در اثر درگیری میان معترضان و نیروهای ارتش عراق، یک خبرنگار زن به نام نسرین حسن و یک شهروند شنگالی مجروح شده‌اند.

ارتش عراق، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که وظیفه آنها در شنگال حفاظت از امنیت منطقه است و نیروهایشان برای حفظ امنیت معترضان که علیه حملات ترکیه دست به اعتراض زده‌اند، در محل حضور یافته‌اند.

ارتش عراق در اطلاعیه خود خاطر نشان ساخت که در مورد خشونت‌ها و پرتاب بمب دستی به سوی خودروی نظامی ارتش تحقیق خواهند کرد. همچنین اعلام نمود که توانسته‌اند به نحوی مسالمت آمیز به اعتراضات پایان دهند.

مناطق مورد منازعە

شهرستان شنگال
شهرستان شنگال

شنگال یکی از مناطق مورد منازعە مابین اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق است. از سال ٢٠٠٥ میلادی و سرکار آمدن دولت تازه عراق تا بەحال، چندین مسئلە مابین بغداد و اربیل معلق ماندەاند. مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان کە شنگال نیز جزی از آنست، یکی از این مسئلەها میباشد.

بر طبق مادە ١٤٠ قانون اساسی عراق، قرار بود تا سال ٢٠٠٧ و در سە مرحلە، آیندە این مناطق معلوم شود، ولی تاکنون چنین امری رخ ندادە.  

بیشتر ساکنین شنگال و حومە آن، کوردهای ایزدی هستند. انان بعد از حملەهای تروریستی داعش در سال ٢٠١٤ میلادی، بە استانهای دهوک و اربیل آوارە شدند.

بعد از چندین سال و اعلام جشن پیروزی بر داعش، هنوز اوضاع این مناطق به دلیل نیروهای وابستە بە پ ک ک (حزب کارگران کردستان) و حشد شعبی، عادی نشدە است.

اربیل و بغداد بر سر عادسازی اوضاع شنگال بە توافق رسیدەاند، اما هنوز نشانەای از تعهد بە این توافق‌نامە دیدە نمی‌شود.

در "توافق‌نامه‌ی شنگال"، به عادی‌سازی اوضاع شنگال، خروج گروها و شبه‌نظامیان مسلح از منطقه، بازگشت آوارگان، انتخاب اداره‌ی جدید و استخدام نیروهای محلی برای برقراری امنیت منطقه، پرداخته شده است"

تاکنون نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد در عراق، آمریکا و کشورهای اروپای، بارها در مناسبت‌های مختلف از اجرای توافق‌نامه‌ی شنگال حمایت کرده‌اند. اما گروه‌های وابسته به حزب کارگران کردستان و دیگر شبه‌نظامیان تحت عناوین مختلف با حضور غیرقانونی در منطقه مانع از اجرای این توافق‌نامه شده‌اند