۴۲۴ پزشک به توصیه‌ی نخست‌وزیر در بیمارستان‌ها استخدام می‌شوند

این تعداد پزشکان به‌عنوان پزشک مقیم در بیمارستان‌های دولتی مناطق مختلف کوردستان خدمت خواهند کرد

اربیل (کوردستان ۲۴) - وزارت بهداشت اقلیم کوردستان به توصیه‌ی نخست‌وزیر ۴۲۴ فارغ‌التحصیل رشته‌ی پزشکی عمومی را در استان‌های اربیل، دهوک و سلیمانیه استخدام می‌کند.

بر طبق سند دیوان شورای وزیران این تعداد از پزشکان بر اساس نیاز مراکز بهداشتی اقلیم کوردستان استخدام می‌شوند.

در ادامه‌ی این سند آمده است که ۴۲۴ فارغ‌التحصیل دانشکده‌های پزشکی دانشگاه‌های "اربیل"، "سلیمانیه"، "دهوک" و"کویه"(کوی‌سنجق)، تحت عنوان پزشک مقیم به استخدام وزارت بهداشت درخواهند آمد.

/ا.م