دریافت حقوق بازنشستگی 300 عضو داعش از دولت عراق

اربیل (کوردستان ۲۴)- رئیس موسسه شهداء عراق اذعان کرده که 300 عضو دولت اسلامی در عراق و شام موسوم به داعش، حقوق بازنشستگی از دولت عراق دریافت میکنند.

خبرگزاری انادول از عبدالاله النائلی رئیس موسسه شهداء عراق نقل کرده است که پس از تحقیق و بررسی پرونده‌ها مشخص شد که 300 تروریست از استان انبار حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند که نامشان در لیست اعضای داعش وجود دارد و در مکاتبه با سازمان بازنشستگی از آنان خواسته شده که پرداخت اموال به این افراد را متوقف کنند.

این موسسه کمیته‌های تخصصی برای بازرسی پرونده‌های مشمولان قانون شهدا تشکیل داده تا موارد تخلف را شناسایی و پرونده‌های کسانی را که بدون آنکه مشمول قوانین باشند از امتیازات مؤسسه برخوردارند ابطال کند.

تحقیقات نشان می‌دهد اموال فراوانی صرف کسانی شده که مشمول قوانین نیستند.

النائلی تأکید کرد که مؤسسه شهدا متوجه شده که چهار هزار فرد در استان انبار مزایا دریافت کرده‌اند در حالی که پرونده‌های همه آنها تقلبی بوده و کمیته‌های فرعی سازمان بازنشستگی پرونده‌های آنها را بدون مراجعه به مؤسسه شهدا تکمیل کرده است.