خبر گسترش امیکرون در اقلیم کوردستان تکذیب شد

"هیچ مورد ابتلا به ویروس امیکرون در اقلیم کوردستان ثبت نشده است"
دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم کوردستان
دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر بهداشت اقلیم کوردستان، خبر گسترش ویروس امیکرون در اقلیم را تکذیب کرد.

دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم کوردستان، درباره ثبت مورد ابتلا به ویروس امیکرون در اقلیم، به کوردستان٢٤ گفت:" تا کنون هیچ مورد ابتلا به ویروس امیکرون در وزارت بهداشت اقلیم کوردستان ثبت نشده است".

وزیر بهداشت، همچنین خبر گسترش ویروس امیکرون در اقلیم کوردستان را تکذیب کرد.

پیش از این در شبکه‌های اجتماعی شایعه شده که ویروس جهش یافته (امیکرون) در اقلیم کوردستان گسترش یافته و موارد ابتلا به آن ثبت شده‌اند.

ب.ن