بانوی سیاستمدار کورد در پارلمان ایسلند سوگند قانونی یاد کرد

جوانترین نماینده پارلمان ایسلند است
لینیا رون طه کریم، نماینده کورد در پارلمان ایسلند
لینیا رون طه کریم، نماینده کورد در پارلمان ایسلند

اربیل (کوردستان٢٤)- بانوی سیاستمدار کورد با ادای سوگند قانونی در پارلمان ایسلند، تاکید کرد که از قربانیان تجاوز جنسی دفاع خواهد کرد.

لینیا رون طه کریم، بانوی سیاستمدار کورد به عنوان جوانترین نماینده، در پارلمان ایسلند سوگند قانونی یاد کرد.

بانوی ٢٢ ساله کورد، دانش آموخته رشته حقوق و نامزد حزب دزدان دریایی آزادیخواه، در رقابت‌های انتخاباتی ریکیاویک شمالی بوده است.

لینیا رون، به کوردستان٢٤ گفت که در فعالیت‌های پارلمانی خود بر ایجاد تغییر در قوانین مربوط به جرایم جنسی تمرکز خواهد داشت و از قربانیان تجاوز جنسی دفاع خواهد کرد.

او از یک خانواده کورد در ایسلند به دنیا آمده است، خانواده‌اش در سال ٢٠١٣ به اقلیم کوردستان نقل مکان کرده، اما پس از سه سال به ایسلند باز گشته‌اند.

قابل توجه است که زنان به شکل بی‌سابقه‌ای از ٦٣ کرسی پارلمان ایسلند، ٣٣ کرسی آن را از آن خود کرده‌اند.

ب.ن