۲۳۰ مأمور زن قضایی افغانستان در کانادا اسکان داده خواهند شد

بیشتر این مأموران افغانی اکنون به کشور یونان رسیده‌اند
قضات و کارمندان زن بخش قضایی افغانستان
قضات و کارمندان زن بخش قضایی افغانستان

اربیل (کوردستان ۲۴)- کانادا اعلام کرده است که قضات زن افغانستان و خانواده‌هایشان را که به خاطر ترس از انتقام‌جویی طالبان از افغانستان گریخته‌اند، خواهد پذیرفت.

یک سخنگوی اداره‌ی مهاجرت کانادا گفته است که حدود ۲۳۰ مأمور زن قضایی و بستگان نزدیک آنها که بیشتر آنان به یونان رسیده‌اند، در این کشور اسکان داده خواهند شد.

قاضی‌های زن در جریان عملیات تخلیه پس از تسلط طالبان بر کابل، از افغانستان خارج شدند.

افراد طالبان تهدید کرده بودند از آن دسته از قضات و انتقام خواهند گرفت ک به عنوان مقامت قضایی دولت این کشور علیه آنان حکم صادر کرده‌اند.

/ا.م