دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان انتخاب شاخوان عبدالله را به عنوان معاون رییس مجلس نمایندگان تبریک گفت

"شاخوان عبدالله" نامزد پارت دمکرات کوردستان در اولین نشست دوره‌ی پنجم مجلس نمایندگان عراق فدرال به معاونت رئیس این مجلس انتخاب شد

اربیل (کوردستان۲۴)- دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان روز یک‌شنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۰، انتخاب شاخوان عبدالله نامزد پارت دمکرات کوردستان به معاونت رییس مجلس نمایندگان عراق فدرال را تبریک گفت.

"در پیام دفتر سیاسی پارت دمکرت کوردستان آمده است: "رفیق گرامی آقای شاخوان عبدالله معاون رییس مجلس نمایندگان عراق،  جلب رأی اطمینان اعضای مجلس نمایندگان و انتخاب شما به‌عنوان نامزد پارت دمکرات کوردستان به معاون رییس مجلس نمایندگان عراق فدرال را به گرمی تبریک می‌گوییم و امیدواریم در انجام داد این وظیفه‌ی جدید و مهم در راستای دفاع از احقاق حقوقمان موفق و پیروز باشید." 

شاخوان عبدالله نامزد پارت دمکرات کوردستان در اولین نشست دوره‌ی  پنجم مجلس نمایندگان عراق فدرال به معاونت رئیس این مجلس انتخاب شد.

/ا.م