رییس فراکسیون و سخنگوی پارت دمکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق از میان زنان انتخاب شدند

مجلس نمایندگان عراق پیش‌ازاین شاخوان عبدالله نماینده‌ی پارت دمکرات از حوزه‌ی انتخابیه‌ی کرکوک را به‌عنوان معاون دوم رییس مجلس انتخاب کرده بود
ویان صبری و ویان دخیل رییس و سخنگوی فراکسیون پارت دمکرات در مجلس نمایندگان عراق
ویان صبری و ویان دخیل رییس و سخنگوی فراکسیون پارت دمکرات در مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان ۲۴)- دکتر "ویان صبری" نماینده‌ی پارت دمکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق به‌عنوان رییس فراکسیون این حزب و خانم "ویان دخیل" به‌عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب شدند.

این اولین بار است کە یک خانم به‌عنوان رییس فراکسیون پارت دمکرات در مجلس نمایندگان عراق انتخاب می‌شود.

 پارت دمکرات کوردستان در این دوره‌ی مجلس نمایندگان عراق، داری ۳۱ کرسی است.

این مجلس در اولین نشست دوره‌ی پنجم خود شاخوان عبدالله نماینده‌ی پارت دمکرات کوردستان از حوزه‌ی کرکوک را بە عنوان معاون دوم رییس مجلس انتخاب کرد.

/ا.م