سازمان ملل اوضاع غرب کوردستان را نا آرام خواند

از کشته شدن کارمند بهداشت در اردوگاه الهول نگران هستند
اردوگاه الهول - عکس؛ آرشیو
اردوگاه الهول - عکس؛ آرشیو

اربیل (کوردستان٢٤)- سازمان ملل، اوضاع غرب کوردستان را نا آرام خواند و خواستار برقراری امنیت در منطقه شد.

هماهنگ کننده سازمان ملل در امور انسانی، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اوضاع شمال شرق سوریه (غرب کوردستان) به طور غیر قابل قبولی نا آرام است.

در اطلاعیه تاکید شده است که بایستی جهات مربوطه در آن بخش سوریه، راهکار امنیتی درخور در پیش گیرند.

همچنین از کشته شدن یک کارمند بهداشت در اردوگاه الهول واقع در استان حسکه ابراز نگرانی کرده و برای تداوم ارسال کمک‌های انساندوستانه، خواستار برقراری امنیت در منطقه شده است.

بر پایه آمار اعلام شده، سال گذشته در اردوگاه الهول ٩٠ نفر کشته شده‌اند که در میان آنها زن و کودک وجود دارند.

ب.ن