محکوم‌کردن حمله به دفتر پارت دموکرات کوردستان در بغداد

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان
دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در بیانیه‌ای حمله به دفتر حزب مطبوعش را محکوم کرد و از دولت فدرال عراق خواست عاملین این حملات را دستگیر و بر طبق قانون محاکمه کند.

متن بیانه دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان

مجددا کاری ناشایست و به دور از اخلاق سیاسی و زندگی مسالمت‌آمیز و غیرقانونی علیه دفتر پارت دموکرات کوردستان در بغداد و چندین جریان سیاسی دیگر انجام شد و مورد حمله قرار گرفتند. حمله به دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان و جریان‌های دیگر را عملی خرابکارانه میدانیم و محکوم می‌کنیم. به عاملان این رفتارها می‌گویم علی‌رغم اینکه چنین عمل و شیوە رفتاری مشکلات را حل نمی‌کند، بساکه اوضاع را وخیمتر نیز می‌کند.

موسسات مربوطه در دولت فدرال عراق، باید عاملان این حملات را دستگیر و بر طبق قانون محاکمه کند. همچنین محافظت از دفاتر و مسؤلین پارت دموکرات کوردستان و جریان‌های سیاسی دیگر نیز بر عهده دولت فدرال می‌باشد.

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان

١٤ ژانویە ٢٠٢١